Trond Nordsteien gir seg i Ørn

Sist oppdatert: 15. jun 2016 Skrevet av: Torgrim Olsen

 

Nordsteien er inne i sitt første år som trener og skulle i utgangspunktet ha rollen i tre år. Han velger å forlate Ørn etter ett år og går over i ny jobb i Kirkens Bymisjon.  
– Jeg har siden 1/10-2015 hatt æren av å jobbe med en spennende og lovende spillergruppe. Ei gruppe med sterk trøndersk identitet og store muligheter til å utvikle seg til å bli blant de bedre i norsk kvinnefotball, sier Trond Nordsteien. – Gruppa består av mange flotte jenter som vil mye, har klare mål og evner å jobbe hardt. Dette gjelder både i fotballen, i jobb og i utdanningsløpet. Til tross for en god jobbsituasjon i Ørn har jeg i løpet av våren gjort et nytt veivalg. For meg er tidspunktet riktig med tanke på å søke nye utfordringer. I løpet av høsten vil jeg derfor starte ny jobb i Kirkens Bymisjon som fagansvarlig i et nytt bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Dette er en utfordring jeg ser fram til. Samtidig er det viktig å for meg å understreke at jeg er hovedtrener i Ørn ut denne sesongen. Jeg skal med sterk motivasjon og stor glede jobbe hardt sammen med spillere og støtteapparat for at vi skal nå de mål vi har satt oss.
– Vi skulle gjerne hatt Trond hos oss i flere år, men har stor forståelse for veivalget han har gjort. Kirkens Bymisjon får en flott og arbeidsom person med stor integritet og gode verdier som medarbeider, forteller styreleder Ragnar Slettestøl.
– Dette har naturligvis ikke vært noe klubben har ønsket, men vi har full forståelse for Tronds valg, sier sportslig leder Glenn Munkvold. – Prosessen med Trond og Kirkens Bymisjon har vært god og vi er kommet til enighet om hvordan dette skal løses på best mulig vis for alle parter. Trond trapper gradvis ned sin rolle i klubben i 2016, men vil være med oss ut året. Parallelt starter vi naturligvis jakten på ny hovedtrener.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med styreleder Ragnar Slettestøl.