RBK Kvinner rangert på nivå 4 i Toppklubbstandard

Sist oppdatert: 02. des 2022 Skrevet av: Rosenborg BK Kvinner

 

NFF og TFK (Toppfotball Kvinner) gjennomført Toppklubbstandard for landets 20 beste kvinne klubber.  Dette er et omfattende arbeid med 250 punkter som skulle dokumenteres, struktureres og forankres for å øke kvaliteten og bevisstheten rundt det å være en toppklubb. Toppklubbstandard tar for seg områder som sport, organisasjon og kommersialisering/marked, i tillegg til strategiplan og sports plan som ligger til grunn for arbeidet. Innen sport har hovedområdene dreiet seg om systematikk og rutiner på spiller logistikk, metodikk, spillerutvikling og scouting.

Sportssjef Jan Henrik Øydne sier følgende om utfallet av vurderingen:

Det har blitt lagt ned en vanvittig jobb over lang tid som gjør at vi scorer best i Norge. Vi er utrolig stolte av alle i klubben og menneskene som legger ned så mye tid og ressurser for at vi skal ha det beste tilbudet i landet. TKS har vært et viktig verktøy for klubben for å identifisere hva som er bra og hva som trengs å utvikles videre neste år. Alle i RBK familien jobber hardt for at vi skal bli Norges beste klubb og utviklingsmiljø. Dette gir motivasjon til det videre arbeidet.