Ny styreleder

Sist oppdatert: 05. mar 2010 Skrevet av: Torgrim Olsen

 

Styret har etter årsmøtet denne sammensetningen:
Leder: Terje Hammerbukt.
Nestleder: Beate Gamst Sjåland.
Styremedlemmer: Adelheid Roaldsøy, Heidi Forseth, Helge Melkvik (ny), Trond-Erik Bergby (ny).
Varamedlemmer: Ola Fugelsnes, Lise Beate Bye (ny).