INNKALLING TIL DIGITALT ÅRSMØTE I ROSENBORG BK KVINNER

Sist oppdatert: 22. feb 2021 Skrevet av: Torgrim Olsen

 

Trondheim, 10. februar 2021

 

Rosenborg BK Kvinner inviterer alle våre medlemmer til digitalt årsmøte onsdag 10. mars kl. 19.

 

Av hensyn til COVID-19 og smittevern gjennomføres møtet kun digitalt via TEAMS.

 

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap samt rapport fra kontrollkomité, og innkomne forslag vil være tilgjengelig på https://rbk-kvinner.no  senest 3. mars.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 27. februar på e-post til Malin Engen malin@rbk-kvinner.no

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingenten.

Alle medlemmer må i forkant av møtet registrere seg her:

Påmeldingen er nå avsluttet.

 eller ved å sende e-post til malin@rbk-kvinner.no

 

Gjeldende lovnorm for Rosenborg BK Kvinner finner du på  https://rbk-kvinner.no 

 

 

Med vennlig hilsen

På vegne av styret i Rosenborg BK Kvinner

 

Ørjan Engen

Styreleder