Innkalling til årsmøte i Rosenborg Ballklubb Kvinner

Sist oppdatert: 14. feb 2023 Skrevet av: Rosenborg BK Kvinner

 

Rosenborg Ballklubb Kvinner inviterer alle våre medlemmer til årsmøte tirsdag 14. mars kl 18 i Festsalen på Koteng Arena. Årsmøtet blir ikke avholdt digitalt.

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet – det vil si innen tirsdag 28. februar. Forslag sendes til: forslag@rbk.no 

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, regnskap for klubbens selskaper og innkomne forslag vil være tilgjengelig på fra 7. mars.

Lov for Rosenborg Ballklubb Kvinner og gjeldende vedtekter for klubben, finner du på våre hjemmesider: https://rbk-kvinner.no/om/

Meld deg på her