Årsmøte 2019 gjennomført – nytt styre på plass!

Sist oppdatert: 07. mai 2020 Skrevet av: Torgrim Olsen

 

Årsmøte for 2019 som ble utsatt tidligere i år, ble mandag 4. mai gjennomført – digitalt denne gang.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen landet befinner seg i med korona og omfattende smittevernstiltak, var det ikke mulig å avholde et årsmøte på Koteng arena i sin normale form. Beretninger fra klubbens ulike avdelinger ble gjennomgått, regnskap for fjoråret og budsjett for inneværende år ble begge deler godkjent og vedtatt av årsmøtet. Nye satser for medlemskap i klubben ble også vedtatt.

Mangeårig styreleder Ragnar Slettestøl har tiltrådt som daglig leder i klubben, og har med det gått ut av styret. Det nye styret i klubben består nå av: Ørjan Engen (leder), Kristine Haugen (ny nestleder), Ingrid Meyer (ikke på valg), Morten Rolseth (gjenvalgt for 2 år), Nils Skutle (ny) og Gro Eide (ny). Svein Erik Jensen gikk ut av styret. Nye varamedlemmer i styret ble Ina Vårhus (spiller) og Per Joar Jensen.

I det nye styret er det kommet to nye tilskudd som det kan være forventninger til. Nils Skutle er kjent for sin lange fartstid fra Rosenborg – og har en unik erfaring fra fotballens verden – både innenlands og utenlands, som Rosenborgs kvinnelag kan høste erfaringer fra. Gro Eide jobber til daglig i Norges Skiforbund, og besitter også sterk kompetanse og lang erfaring fra organisasjoner i toppidretten som klubben vil nyte godt av.

Gro Eide – nytt styremedlem.
Nils Skutle – nytt styremedlem.

Det ble i årsmøtet også orientert fra ledelsen om samarbeidet med Rosenborg Ballklub – etter begge klubbenes årsmøtevedtak fra tidligere i år. SK Trondheims-Ørn skiftet navn til Rosenborg Ballklubb Kvinner – og det nye navnet er for kort tid siden godkjent i idrettsråd og i Brønnøysundregisteret. Navnet måtte inneholde noe som kunne relateres til hva klubben drev med – derfor var «Ballklubb» det mest naturlige å ha med. En kuriositet at ballklubb er stavet ulikt i de to klubbene, men det måtte noe differensiering i denne sammenhengen.

Samarbeidet har først og fremst vært på markedssiden i jobben mot sponsorer og samarbeidspartnere – eksempelvis Adidas på utstyr, samt Ramirent og Adressa som draktsponsorer. Adressa også med markedsføring av kamper og arrangement i samme pakke. I tillegg er det satt i gang prosesser med felles plattformer på IT og noe på økonomi. Det ble naturlig nok noe stille når pandemien slo inn over landet, men hjulene på alle tre områder er holdt i gang – og fortsetter med mer styrke når forholdene i samfunnet rundt oss har normalisert seg mer enn i dag.

Klubben måtte gå til permitteringer av både spillere og andre ansatte, i mars og april. På bakgrunn av det, og andre forhold som rammet virksomheten – ble budsjettet for 2020 justert i forkant av årsmøtet. Både på inntekts- og utgiftssiden er det endringer som følge av koronakrisen, men nødvendige grep er gjort som gjør at det er godt håp om å kunne oppnå et anstendig driftsresultat i 2020. Fra 1. mai ble permitteringsgraden redusert og delvis opphevet hos enkelte, noe som gjør det mulig å gjenoppta mer eller mindre ordinære treningsrutiner – og i regi av klubbens trenere.

Spillere og trenere ser nå fram til en normalisert treningshverdag – men med strenge smittevernstiltak som sikkert vil følge oss i en god stund fremover. I løpet av inneværende uke vil det komme beslutninger for idretten og fotballen spesielt – som vil fortelle oss om når vi endelig kan spille fotball som vanlig igjen!