1.2 Ørns styreledere gjennom 100 år

År

Formann

År

Formann

1917

Harald Dørum

1964-1965

Bjarne Lund

1918

Thor Sebulonsen

1966

Torbjørn Johansen

1919-1923

Ole Berg

1967

Finn Guttvik

1924

Ingvald Berg

1970-1971

Bjørn Bye

1925-1929

Ole Berg

1972

Sigmund Hansen

1930-1932

Bjarne Lund

1973

Bjørn Bye

1933

Arnold Johansen

1974

Harry Martinsen

1934-1935

Bjarne Lund

1975-1977

Oddvar Halvorsen

1936

Oluf Anfinsen

1978

Per-Erik Hofstad

1937-1938

Bjarne Lund

1980

Bjørn Bye

1939

Oscar Johnsen

1981

Ola Høeg

1940

Bjarne Simonsen

1984

Per Kristoffersen

1945-1948

Bjarne Simonsen

1986-1990

Per Gjelten

1949-1950

Wilhelm Leistad

1991-1994

Egil Jensen

1951-1953

Oddvar Halvorsen

1995-1996

Arnold Hansen

1954

Tor Malmo

1997-2001

Inger Marie Vingdal

1955

Bjarne Simonsen

2002-2005

Turid Innstrand

1956

Bjørn Bye

2006-2008

Anne Sophie Hunstad

1957-1958

Kjell Berg

2009

Beate Gamst Sjåland

1959-1960

Bjarne Simonsen

2010

Terje Hammerbukt

1961-1962

Oddvar Halvorsen

2011-2017

Ragnar Slettestøl

1963

Kjell Holmberg

 

 

 

Lista fra 1917 til 1967 er hentet fra 50-årsberetningen fra 1967. Lista over formenn etter 1967 er forsøkt rekonstruert fra diverse kilder, men er dessverre ikke helt komplett. Betegnelsen «formann» ble brukt fram til 1990, og formannen var da leder av Ørns hovedstyre. De ulike idrettene ble organisert av egne avdelinger. Per Gjelten døde i januar 1991, og var da fortsatt fungerende formann i hovedstyret. Etter dette ble betegnelsen «formann» erstattet med den kjønnsnøytrale betegnelsen «leder», og siden da har ikke klubben vært organisert i avdelinger, siden kvinnefotball har vært den eneste idretten i klubben.

Det første styret som ble valgt i 1917, bestod av Harald Dørum (formann), Ivar Schjølberg og Sverre Jensen.

Styret ved 30-årsjubileet i 1947 bestod av Bjarne Simonsen (formann), Rolf Søderling (viseformann), Ole Berg (sekretær), Olaf Larsen (kasserer), Georg Iversen, Bjarne Lund (friidrett), Kåre Kongshaug (svømming), Gunnar Johnsen (bandy), Torstein Hofstad (ski), Oddvar Halvorsen (skøyter), Wilhelm Leistad (fotball), Harald Hansen (sykkel), Rolf Selbæk (håndball), Birger Iversen (junioravd) og Anna Lund (dameavd).

Styret ved 40-årsjubileet i 1957 bestod av Kjell Berg (formann), Bjørn Bye (viseformann), Odd Schjerve (sekretær), Georg Olsen (kasserer), Johan Johansen (husstyre) og Arnulf Kroglund (Yngres avdeling).

Styret ved 50-årsjubileet i 1967 bestod av Finn Guttvik (formann), Harry Martinsen (viseformann), Sigmund Hansen (kasserer), Kjell Holmberg, Knut Wold og Finn Hansen.

Styret ved 60-årsjubileet i 1977 bestod av Oddvar Halvorsen (formann), Knut Vanvik (viseformann), Per Erik Hofstad (kasserer), Tore Tolnes (sekretær), Eirik Schjetne, Per Ivar Sjurseth (ishockey) og Ragnhild Myhre (dameavd).

Styret ved 80-årsjubileet i 1997 bestod av Inger Marie Vingdal (leder), Sigmund Hansen (nestleder), Odd Harsvik, Mari Østgaard, Arnold Hansen, Arild Sørensen og Odd Willmann.

Styret ved 90-årsjubileet i 2007 bestod av Anne Sophie Hunstad (leder), Tore Stiles (nestleder), Gry Hege Lervik, Elin Kvikshaug Berntsen, Bjarne Frøyland og Arnfinn Ofstad. Daglig leder var Ingrid Bache.

Styret i jubileumsåret 2017 består av Ragnar Slettestøl (leder), Ørjan Engen (nestleder), Svein Erik Jensen, Kristine Haugen, Morten Rolseth og Ingrid Romslo Meyer. Daglig leder er Karen Pettersen.