1.1 Klubbens administratorer

Det er ikke bare på det idrettslige området klubben har skapt seg posisjoner. Ørn sørget i hele AIF-perioden for en stadig rekruttering av idrettsadministratorer som bekledte verv innen idrettskretsen. AIF-kretsens utvikling og framgang skyldes ikke minst disse Ørn-medlemmenes trofaste og offervillige arbeid. Ørns medlemmer var alltid å finne i utvalgene til Trøndelag Arbeideridrettskrets, representert ved bl.a. Johan Johannessen, Ole Berg, Kristoffer Berg, Oscar Johnsen, Torleif Rotmo, Rolf Berg, Nils Egseth, A. B. Wenås og Bjarne Lund.

Etter krigen kan vi nevne Oddvar Halvorsen som bl.a. har vært formann i Trondheim og Omegn Skøytekrets, Bjørn Bye som har vært formann i både Trondheim Håndballkrets og Sør-Trøndelag idrettskrets, Tore Tolnes som har vært formann i Sør-Trøndelag Ishockeykrets og Stein Johansen som har vært formann i Trondheim Fotballkrets. I nyere tid er Karen Espelund utvilsomt klubbens mest meritterte medlem på forbundsnivå, med verv innen både NFF, UEFA og FIFA.

Trondheims-Ørn har alltid hatt en ledelse som har arbeidet i nøye kontakt med medlemmenes interesser, og det er vel den kameratlige ånden og samhørigheten som har ført til at laget maktet sin oppgave i denne idrettslige utvikling.

Her kommer en oversikt over de viktigste utmerkelser, verv og ansettelser som Ørns medlemmer har hatt i kretser og forbund.

Utmerkelser

Navn

Fra

Utmerkelse

Tildelt år

Kristoffer Berg

Trondheim og Omegn Fotballkrets

Æresmedlem

1952

Kristoffer Berg

Trondheim og Omegn Idrettskrets

Kretsens diplom

1959

Kristoffer Berg

Trondheim Fotballkrets

Gullmerket

1980

Bjarne Lund

Sør-Trøndelag Idrettskrets

Kretsens diplom

1966

Bjørn Bye

Sør-Trøndelag Idrettskrets

Kretsens diplom

1973

Stein R. Johansen

Trondheim Fotballkrets

Æresmedlem

1981

Johannes Johnsen

Sør-Trøndelag Skøytekrets

Kretsens æresdiplom

1984

Tone Haugen

Sør-Trøndelag Idrettskrets

Kretsens prestasjonspokal

1992

Tone Haugen

Adresseavisen

Olavsstatuetten

1995

Karen Espelund

Norges Fotballforbund

Kniksens hederspris

2009

 

Verv

Navn

Verv

Periode

Ole Berg

Sekretær i Trøndelag Arbeideridrettskrets

1925

Ole Berg

Formann Trøndelag Arbeideridrettskrets

1930

Ole Berg

Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av fotballutvalget

1927, 1933

Ole Berg

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av fotballutvalget

1935

Torstein Hofstad

Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av skiutvalget

1925, 1929

Torstein Hofstad

Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av plasstyret

1933

Arnet Andersen

Kasserer i Trøndelag Arbeideridrettskrets

1931-1933

Arnet Andersen

Trondheim og Omegn Idrettskrets, medlem av opplysningsutvalget

1948

Arnold Johansen

Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av sykkelutvalget

1933

Arne Jakobsen

Trøndelag Arbeideridrettskrets, formann i atletikkutvalget

1933

Astrid Christensen

Trøndelag Arbeideridrettskrets, formann i kvinneutvalget

1934

Arne Sæther

Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av bedriftsutvalget

1934

Oluf Arnfinsen

Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av svømmeutvalget

1934

Oscar Johnsen

Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av friidrettsutvalget

1933-1934

Oscar Johnsen

Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av plasstyret

1934-1936

Oscar Johnsen

Styremedlem i Trondheim og Omegn Skøytekrets

1946-1947

Ernfrid Søderlind

Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av sykkelutvalget

1934

Ernfrid Søderlind

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av skøyteutvalget

1936

Bjarne Lund

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av friidrettsutvalget

1935-1936

Fridtjof Hønstad

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, formann i bedriftsidrettsutvalget

1935-1936

Alf Berg

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av bedriftsutvalget

1936

Georg Iversen

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av bandyutvalget

1939-1940

Odd Nyberg

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av sykkelutvalget

1939-1940

Bjarne Simonsen

Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av fotballutvalget

1934

Bjarne Simonsen

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av svømmeutvalget

1935

Bjarne Simonsen

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, formann i fotballdommerlauget

1936

Bjarne Simonsen

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av fotballutvalget

1940

Bjarne Simonsen

Trondheim og Omegn Idrettskrets, medlem av protokoll- og redaksjonskomiteen

1957

Rolf Berg

Styremedlem i Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets

1933-1936

Rolf Berg

Formann i Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets

1937-1938

Johan Johannessen

Styremedlem i Trøndelag Arbeideridrettskrets

1930

Johan Johannessen

Trøndelag Arbeideridrettskrets,  medlem av turnutvalget

1933-1934

Johan Johannessen

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, formann i fotballutvalget

1930, 1936

Johan Johannessen

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av barneutvalget

1936, 1938

Johan Johannessen

Viseformann i Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets

1940

Kristoffer Berg

Revisor i Trøndelag Arbeideridrettskrets

1925-1930

Kristoffer Berg

Trøndelag Arbeideridrettskrets, formann i atletutvalget

1930

Kristoffer Berg

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av skøyteutvalget

1935-1939

Kristoffer Berg

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, medlem av fotballutvalget

1936,1938

Kristoffer Berg

Sør-Trøndelag Arbeideridrettskrets, formann i fotballutvalget

1939

Kristoffer Berg

Styremedlem i Trondheim og Omegn Fotballkrets

1946-1952

Marvel Kongshaug

Trondheim og Omegn Idrettskrets, medlem av kvinneutvalget

1946

Nils Egseth       

Revisor i Trondheim og Omegn Idrettskrets

1946-1947

Trygve Strand

Trondheim og Omegn Idrettskrets, medlem i utvalget for idrettsanlegg

1947-1948

Trygve Strand

Trondheim og Omegn Idrettskrets, formann i utvalget for idrettsanlegg

1950-1951

Ole Ofstad

Trondheim og Omegn Idrettskrets, formann i instruksjonsutvalget

1948

Ole Ofstad

Styremedlem i Trondheim og Omegn Friidrettskrets

1950

Gunnar Johnsen

Styremedlem i Trondheim og Omegn Bandykrets

1947-1952

Ragnvald Grande

Styremedlem i Trondheim og Omegn Sykkelkrets

1948-1949

Ragnvald Grande

Nestformann i Trondheim og Omegn Sykkelkrets

1950-1951

Kjell Berg

Sekretær i Trondheim og Omegn Skøytekrets

1951-1953

Kjell Berg

Trondheim og Omegn Fotballkrets, medlem av juniorkomiteen

1949-1952

Kjell Berg          

Trondheim og Omegn Fotballkrets, formann i juniorkomiteen

1953-1956

Johannes Johnsen

Revisor i Trondheim og Omegn Skøytekrets

1947-1984

Harald Fløysand

Trondheim og Omegn Idrettskrets, formann i bordtennisutvalget

1952-1953

Kjell Næsgård

Sekretær  i Trondheim Håndballkrets

1952

Odd Hovdenakk

Trondheim og Omegn Idrettskrets, revisor for særkretsene

1955-1956

Oddvar Halvorsen

Sekretær  i Trondheim og Omegn Skøytekrets

1948-1950, 1957-1959

Oddvar Halvorsen

Formann  i Trondheim og Omegn Skøytekrets

1951-1956

Oddvar Halvorsen

Trondheim og Omegn Fotballkrets, medlem av dommer­komiteen

1954-1957

Oddvar Halvorsen

Trondheim og Omegn Fotballkrets, medlem av valgkomiteen

1962

Oddvar Halvorsen

Formann  i Trondheim og Omegn Fotballdommerlaug

1962

Wilhelm Leistad

Trondheim og Omegn Fotballkrets, formann i uttakings­komiteen

1958-1961

Bjørn Bye

Kasserer i Trondheim Håndballkrets

1949-1953

Bjørn Bye

Formann i Trondheim Håndballkrets

1954-1957,  1959-1961

Bjørn Bye

Trondheim Håndballkrets, formann i lovkomiteen

1962-1965, 1969-1974

Bjørn Bye

Viseformann i Trondheim Håndballkrets

1966-1968

Bjørn Bye

Revisor i Trondheim Håndballkrets

1976-1977

Bjørn Bye

Styremedlem i Sør-Trøndelag idrettskrets

1971-1974

Bjørn Bye

Viseformann i Sør-Trøndelag idrettskrets

1975-1976

Bjørn Bye

Formann i Sør-Trøndelag idrettskrets

1977-1978

Ruth Elin Pettersen

Styremedlem i Trondheim Håndballkrets

1962-1968

Tore Tolnes

Sekretær i Trøndelag Ishockeykrets

1963-1964

Tore Tolnes

Formann i Trøndelag Ishockeykrets

1967-1969

Tore Tolnes

Styremedlem i Trøndelag Ishockeykrets

1969-1970

Sigmund Hansen

Revisor i Trøndelag Ishockeykrets

1966-1970

Knut Johansen

Styremedlem i Trondheim Fotballkrets

1968-1969

Knut Johansen

Trondheim Fotballkrets, formann i juniorkomiteen

1968-1969

Stein R. Johansen

Styremedlem i Trondheim Fotballkrets

1971

Stein R. Johansen

Viseformann i Trondheim Fotballkrets

1972-1973

Stein R. Johansen

Formann i Trondheim Fotballkrets

1974-1981

Stein R. Johansen

Styremedlem i Sør-Trøndelag Idrettskrets

1979-1983

Terje Berg

Trondheim Fotballkrets, formann i uttaks­komiteen damer

1982-1983

Per Kristoffersen

Nestformann i Sør-Trøndelag Ishockeykrets

1984-1986

Yngve Johnsen

Sør-Trøndelag Ishockeykrets, formann i dommerkomiteen

1984, 1988

Per Joar Jensen

Styremedlem i Serieforeningen for kvinnefotball

1991

Per Joar Jensen

Formann i Serieforeningen for kvinnefotball

1992-1995

Inger Marie Vingdal

Norges Fotballforbund, medlem av kvinneutvalget

1991

Inger Marie Vingdal

Styremedlem i Norges Fotballforbund

1992-1995

Inger Marie Vingdal

Nestleder i Serieforeningen for kvinnefotball

1996-2001

Gøril Kringen

Norges Fotballforbund, medlem av toppfotballkomiteen

1997-1998

Ann Kristin Aarønes

Norges Fotballforbund, medlem av toppfotballkomiteen

2000-2001

Ann Kristin Aarønes

FIFA, medlem av Football Committee

2000-2001

Karen Espelund

Norges Fotballforbund, medlem av utdannelseskomiteen

1984

Karen Espelund

Norges Fotballforbund, medlem av kvinnekomiteen

1985-1986

Karen Espelund

Styremedlem i Sør-Trøndelag Fotballkrets

1987-1989

Karen Espelund

Styremedlem i Norges Fotballforbund

1988-1995

Karen Espelund

Visepresident i Norges Fotballforbund

1996-1999

Karen Espelund

Norges Fotballforbund, medlem av toppfotballkomiteen

1996-1998

Karen Espelund

Medlem av UEFAs Fair Play Committee

1990-1992

Karen Espelund

Medlem av UEFAs Women’s Football Committee

1990

Karen Espelund

Leder av UEFAs Women’s Football Committee

2000-06, 2011

Karen Espelund

Styremedlem i UEFA

2011-2016

Karen Espelund

Medlem av FIFAs Organising Committee for Olympic football tournaments

1998-2005

Karen Espelund

Medlem av FIFAs Organising Committee for U20 and U17 Women’s World Cups

2007-2008

Karen Espelund

Medlem av FIFAs Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup

2012-2014

Karen Espelund

Medlem av FIFAs Football Committee

2012-2014

Ragnar Slettestøl

Norges Fotballforbund, medlem av Toppfotballkomiteen kvinner

2016-2017

Ragnar Slettestøl

Nestleder i Serieforeningen for kvinnefotball

2017

 

Ansettelser

Navn

Organisasjon

Stilling

Periode

Oddvar Halvorsen

Trondheim og Omegn Fotballkrets

Forretningsfører

1954-1957

Sturla Voll

Norges Fotballforbund

Ass. trener for J17-landslaget

1998

Karen Espelund

Norges Fotballforbund

Generalsekretær

1999-2009

Gøril Kringen

Norges Fotballforbund

Assistenttrener U23 kvinner

2007-2008

Gøril Kringen

Norges Fotballforbund

Landslagstrener U23 kvinner

2012-2015

Gøril Kringen

Norges Fotballforbund

Fagsjef kvinnefotball

2013-2015

Trond Nordsteien

Norges Fotballforbund

Assistenttrener for A-landslaget kvinner

2003-2005

Trond Nordsteien

Norges Fotballforbund

Trener for G19-landslaget

2012

Trond Nordsteien

Norges Fotballforbund

Trener for U21-landslaget

2013